Marmara Bölgesi’nin Tek Kadın Belediye Başkanı: Dr.Handan Toprak Benli

Marmara Bölgesi’nin Tek Kadın Belediye Başkanı: Dr.Handan Toprak Benli

 

  • Başkanım öncelikle sizleri tanımak isteriz…

Ben bir anne, bir hekim ve Marmara Bölgesinin tek kadın belediye başkanıyım. Yıllardır cinsiyet eşitliği temellerinde, insan hakları kapsamında kadın mücadelesinden gelen biriyim. 22 yıl Avcılar’da sağlık ocağından başlayıp, 112 acil hekimliği, Avcılar’da özel bir hastanede başhekim yardımcılığı olmak üzere çeşitli kademelerde hizmet verdikten sonra Avcılar Halkının tercihi ile 2014’ten bu yana Belediye Başkanlığı yapmaktayım.

  • 2014 yerel seçimlerinde seçimi kazanarak Avcılar Belediye Başkanı oldunuz, bu zamana kadar Avcılar’da neler değişti?

Göreve gelir gelmez “Önce İnsan” sloganıyla, dezavantajlı gruplar içinde tanımladığımız, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, yoksul ve düşkünler için sosyal içerikli destekler gerçekleştirdik. Aşevi kurduk. Hasta, yaşlı, kimsesiz olup yemek yapamıyorsa, yılın 365 günü her gün evine 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz. Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla, çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla, çocuk evi, kent evi ve çocuk kulüplerimizi kurarak çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlıyor, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Kent evlerinde çocuklarımıza yönelik kültür, sanat spor, yabancı dil ve el becerisi gibi eğitim kurslarıyla onlara destek oluyoruz. Belediye Konservatuvarı kurulması yönünde alınan kararla, Türkiye’de ilk ilçe belediye konservatuvarı olma özelliği taşıyan Avcılar Belediyesi Konservatuvarı’nı açarak hizmete sunduk. Türkiye’de bir ilk olarak kadınlardan oluşan tek en büyük 1001 çiçek Kadın Korosunu kurduk. Kadın ve Aile Müdürlüğü’nü kuran Türkiye’de ilk ilçe olduk. Ve burada sayamayacağım birçok yenilik gerçekleştirdik. 

  • Belediye Başkanlık hizmetinin olmazsa olmazı sizce nelerdir?

Avcılar ilçesinde yaşayan halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; Hümanist bir yaklaşım doğrultusunda kaynaklarımızı etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik çerçevesinde kullanarak Sosyal Belediyecilik Hizmetlerimizi saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile yürütmektir.

  • Kalabalık nüfusa sahip olan bir ilçemizin belediye başkanlığı görevini yürütüyorsunuz, bunun zorlukları nelerdir?

Toplumların nüfusunu sayı yönünden nitelik ve nicelik olarak inceleyen bilime “Demografı” denir. Bu bilimin amacı ve konuları; doğum, ölüm, göç hareketleri, yaş, cinsiyet durumu, eğitim alma durumu ve etkileridir. Avcılar nüfusu yoğun olan bir ilçemiz. Bunun birçok sebebi var. Avcılar yaşanabilir, yeşil alanları fazla, denizi ve sanayisi olan bir ilçe olmasından dolayı göç almaktadır.  Eğitim ve kültür seviyesi de çok yüksektir. Nüfus çokluğunu zorluk olarak değil, destek ve hizmetlerimizi artırmaktaki hedef olarak görüyoruz. 

  • Başkan olduğunuz dönemden bu yana gerçekleştirmek istediğiniz lakin yoğunluktan vb. nedenlerden gerçekleştirmeye fırsat bulamadığınız projeleriniz var mı?

Başkan seçildikten itibaren projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Projelerimizin çokluğu sebebiyle hepsini ihtiyaç sırasına göre hayata geçiriyoruz. O yüzden hepsi hayata geçti, geçiyor ve geçecek.

  • ‘’Önce İnsan’’ sloganı ile yola çıktınız, insanımıza verdiğiniz değerde takdire şayan, peki halkın size karşı tepkisi ve yaklaşımı nasıl?

Halkımızın yoğun ilgisi ve sevgisi beni çok mutlu ediyor. Marmara Bölgesinin tek Kadın belediye başkanı olmam dolayısıyla özellikle kadınlarımızın yoğun ilgi ve desteğini görüyorum. Gerek yolda yürürken ve halk günlerimizde gerekse sosyal medyada aşırı bir takdir edilme durumu var. İşte bütün bu sergilenen sevgi gösterileri beni daha da motive ediyor.